archiwum

Muzeum i archiwum w jednym. Archiwum  Instytutu  obejmuje  ok.  póltora  kilometra  półek  bieżących  (w  tym  ok.  250  metrów  Archiwum  Studium  Polski  Podziemnej). W przeważającej  części  dokumentacja  dotyczy  okresu  drugiej  wojny  światowej  i  udziału  w  niej  Polski.  Zainteresowany  badacz  znajdzie  tu  akta cywilnych  i  wojskowych  władz  państwowych  z  okresu  1939-1945,  a…Czytaj dalej..

Tagi archiwum,londynI muzeum

G-D7Z0RFVRS7